W języku rosyjskim uzdrowiciel (ten, kto uzdrawia, przywraca zdrowie) ma nazwę „celitiel” – od słowa całość (ten, kto przywraca całościowość, pełnię). Czym jest pełnia? Jest to otwarcie i prawidłowe funkcjonowanie wszystkich czakr (7 głównych i 5 tajemnych), wszystkich niższych ciał (fizycznego, energetycznego, emocjonalnego, mentalnego), rozwój ciała kauzalnego, w którym zapisywane jest całe nasze doświadczenie istoty światła – stworzonej przez Boga i zrodzonej przez Boga.

Jest to tak zwane Ciało Światła, w którym w postaci pierścieni świetlnych inicjowane zostają te Boskie cechy, stanowiące nasz Indywidualny Plan, które udaje się nam w sobie rozwinąć: Miłość, Współczucie, Wiara, Mądrość, Pokój, Harmonia i inne.

Całościowość powstaje wtedy, gdy wiemy, że nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym, a Duszą zamieszkałą w tym ciele, gdy przejawiamy wartości Duszy nie tylko w czasie medytacji i warsztatów, a w ciągu całego naszego życia. Wtedy nasz Duch uzyskuje z nami lepszy kontakt i zaczyna nas prowadzić.

Energia, która przychodzi do nas, jest neutralna. Tylko człowiek, korzystając z danemu mu przez Boga Prawu Wyboru, przemienia ją w energię poszczególnych Boskich Cech, przejawiając wierność, twórczość, odwagę, ofiarność, radość itd., lub ją sprzeniewierza – nienawidząc, obrażając się, osądzając, leniąc się, obwiniając cały świat za swoje niepowodzenia. Taka sprzeniewierzona energia osadza się w ciałach człowieka, deformując je i powodując choroby między innymi nowotwory.

I tak się dzieje od początku istnienia naszej rasy planetarnej: cześć energii Boskiego Planu rozwoju jest sprzeniewierzana przez Człowieka, gdy on świadomie lub nieświadomie przestaje przejawiać i wcielać Wolę Boga. Spowodowało to nagromadzenie w polach Człowieka, aniołów i elementali, które wiernie mu służą, Planety i Wyższych Istot Kosmicznych, odpowiadających za Ewolucję, zbyt dużych pokładów sprzeniewierzonej, niskowibracyjnej energii.

W czasie obecnym, gdy po wielkim Wydechu Stwórcy następuje Wdech, gdy na zmianę procesu Inwolucji (Dyferencjacji. Rozdzielenia) przeszedł proces Ewolucji (Połączenia) cała nasza planeta przeżywa wielkie zmiany energetyczne.

Wszystko jest jednocześnie i proste, i złożone. By wejść na nowy, wyższy poziom wibracji, na wyższe plany Kosmosu, musi być spełniona Wola Boga, dotycząca Ewolucji Ziemi i każdej istoty.

Na czym polega ta Wola Boga? Transmutacja całego zła i dobra – wszystkich spolaryzowanych stanów we wszystkich ich nosicielach. Powstanie przy tym w Sferach takie napięcie, i poziom Światła, który spowoduje Wielki Wybuch lub, inaczej mówiąc, Przejście.

Ta energia, która teraz przebywa w formach sprzeniewierzenia Boskiego Światła, zostanie uwolniona. I wtedy nastąpi karmiczne oczyszczenie planety.

Właśnie, dlatego obecnie przeżywamy jakże bolesny napływ energii karmicznych we wszystkich sferach naszego życia. Wszystkie rodzaje sprzeniewierzeń wcielone w te czy inne formy, teraz mają ulęgać transmutacji.

W królestwach elementali i żywiołów przejawia się to w postaci katastrof, klęsk żywiołowych. U aniołów krystalizacja przejawia się w formie gwałtownego potoku energii, która niesie szczególne jakości, powodujące niszczenie form elementalnych. U ludzi – występowanie wszystkich stanów inwolucyjnych i sprzeniewierzeń we wszystkich jego 4 niższych ciałach i sferach życia, nagromadzonych w ciągu całego cyklu, czyli z 25000 lat. Z jednej strony powoduje to wielkie cierpienie, z drugie – jest to proces oczyszczania i uzdrawiania. I należy podejść do niego ze zrozumieniem, odwagą, cierpliwością i nadzieją.

Jednak ludzkość nie została pozostawiona sama sobie w tych czasach. Cały Kosmos jest zainteresowany w zwycięstwie Ewolucji, a znaczy, i w naszym zwycięstwie. Dlatego właśnie teraz przychodzi na Ziemię prawdziwa wiedza, która ma pomóc ludziom w transmutacji karmy, choroby, w uzdrawianiu życia, rodzin, siebie. Ale uzdrawianie w tych czasach oznacza zrozumienie, scalenie, zmianę siebie .

Jednym z takich cudownych narzędzi, danych ostatnio ludziom, jest „Wielowymiarowa Medycyna”, nazwany tak przez nas kierunek uzdrawiania autorstwa rosyjskiej badaczki, fizyka, uzdrowicielki L. Puczko.

Niezaprzeczalną wartością tej metody jest przede wszystkim skierowanie na odzyskanie pełni u człowieka, czyli diagnozowanie i uzdrawianie człowieka (ciała fizycznego, czakr, ciał subtelnych, Wyższego Ja) na wszystkich poziomach jego istnienia – od komórkowego do poziomu organu, układu fizjologicznego.

Taka wiedza daje zrozumienie, że choroba lub jakiekolwiek niepowodzenie jest tylko skutkiem, a przyczyną jest to coś, co zniekształca nasze ciała subtelne i organy. Czym jest? To stanowi tajemnicę, która mamy odkryć.

Uwierzcie, że nikt nie chce, byśmy cierpieli i chorowali, i czasem, naprawdę, wystarczy tylko odrobina głębokiego zrozumienia tej, najważniejszej, głębokiej przyczyny, by nastąpiło uzdrowienie.

Jakie są w tych czasach najczęstsze przyczyny tak zwanych chorób karmicznych, jak, na przykład, nowotworów? Nieakceptacja tego, że wszystko, co z nami się dzieje, jest rezultatem jakiejś lekcji karmicznej, w której nasza dusza uczestniczy już po raz kolejny i w dalszym ciągu nie chcę jej zrozumieć. Częstą przyczyną są również żale, nierozwiązane konflikty z poprzednich wcieleń i z tego, oczywiście, również te, które zawiązują węzły karmiczne. Co jest ciekawe, wszystkie wymienione tu czynniki tworzą pewną strukturę energetyczną, która promieniuje na falach tej samej długości, na której promieniują nowotwory.

Usunięcie tej struktury jest już sprawą techniki oraz zgody pacjenta na jego wewnętrzną zmianę.

Dlatego, w naszej praktyce uzdrawianie z nowotworów i innych chorób jest rzeczą możliwą pod warunkiem, że nasz pacjent chcę naprawdę się zmienić i będzie nad tym pracować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *