Co uzyskujemy poprzez pierwszy stopień reiki?

1. Osoba, która otrzymała inicjację, staje się kanałem reiki i może uzdrawiać siebie i innych.
2. Przedłużamy swoje życie o wiele lat.
3. Wzmacnia się twoja osobista siła ochronna przed negatywnymi energiami.
4. Powstaje bariera ochronna uniemożliwiająca płynięcie naszej energii osobistej do uzdrawianej osoby i odwrotnie.
5. Rozpoczyna się proces otwarcia trzeciego oka i uzyskania możliwości widzenia energii.
6. Wszystkie te właściwości są nam dane na zawsze. Nikt i nic nie zdoła ich nam odebrać.
7. Otrzymujesz na stałe dodatkowe źródło energii.
8.. Znacznie wzrasta wrażliwość na czucie energii.

Szczegółowe informacje
Reiki – System Usui Shiki Ryoho.
Mistrz Reiki Bogusław Artur

O mnie.
Moja linia przekazu REIKI: Usui-Hayashi-Takata-Phyllis Furumoto-Brigitte Mueller-Jan Peterko-21 Mistrzów Reiki-Bogusław Artur.

Reiki ma dla mnie wielkie znaczenie jest moją drogą rozwoju duchowego.
Jestem Wielkim Mistrzem Reiki, Mistrzem bioenergoterapii, trenerem i propagatorem rozwoju osobistego, życiowym doradcą.

Od 20 lat pomaga ludziom w Polsce i zagranicą osiągnąć doskonałe zdrowie, spokój wewnętrzny i większą wiarę w siebie oraz we własne siły.
W swojej pracy bazuje na energii Reiki, własnym doświadczeniu, wiedzy duchowej oraz założeniach medycyny wielowymiarowej – metodzie stworzonej przez rosyjskiego naukowca Ludmiłę Puczko.

Gdy boli nas brzuch, głowa, ząb lub inne miejsce ciała, instynktownie przykładamy do nich dłonie, delikatnie gładzimy to miejsce dłońmi i już po chwili dolegliwość wydaję się mijać.

Od setek lat instynkt nakazuje nam w ten sposób posługiwać się energią płynącą z naszych rąk, aby łagodzić ból.

Reiki jest metodą naturalnego uzdrawiania polegającą na przyłożeniu rąk w celu niesienia pomocy sobie lub innym. Jest strumieniem energii życiowej, przekazywanej przez ludzi dostrojonych przez inicjację do jej częstotliwości. Wiedza o rytuale inicjacji reiki była dostępna w ciągu wieków jedynie niewielu osobom. Sztuki tej nauczano w szkołach duchowych i w klasztorach. Praktykowana była przez mnichów tybetańskich ponad trzy tysiące lat temu. Mówi się, że stosował ją Budda i Jezus w celu uzdrawiania ludzi.

Reiki jest miłością – miłością Boga.
Reiki nie jest związana ani też nie stoi w sprzeczności z żadną religią ani filozofią życiową. Buddyści, chrześcijanie, mahometanie i wszyscy pozostali mogą stosować reiki bez konieczności zmiany przekonań religijnych czy też światopoglądowych. Reiki jest dla nas wszystkich!

Reiki – oprócz tego, że jest metodą uzdrawiania – jest również drogą rozwoju duchowego, którego kierunki wyznacza Pięć Duchowych Zasad Reiki opublikowanych na początku dwudziestego wieku przez Mikao Usui.

Pięć Duchowych Zasad Reiki
1. Właśnie dziś nie złość się.
2. Właśnie dziś nie martw się.
3. Szanuj swoich rodziców, nauczycieli i ludzi starszych.
4. Uczciwie zarabiaj na chleb.
5. Bądź wdzięczny za wszystko, okazuj wdzięczność wszystkiemu co żyje.

W mojej lini Reiki możesz otrzymać dodatkowe techniki i moce.


STOPNIE REIKI I REIKI ROZSZERZONE

Pierwszy stopień reiki

Zadaniem pierwszego stopnia jest umożliwienie nam łączenia się w dowolnym momencie ze Źródłem Universalnej Energii Życiowej Reiki, podanie nam informacji o zasadach stosowania reiki, o podstawowych i dodatkowych pozycjach przy zabiegach oraz prawa wymiany energii i Duchowych Zasadach Reiki.
Stopień ten przede wszystkim uczy pomocy samemu sobie.

Seminarium pierwszego stopnia
Trwa dwa dni w trakcie których uczniowie przechodzą cztery inicjacje, podczas których otwierane są, a właściwie dostrajane do częstotliwości Reiki – cztery wyższe główne czakry. Zostajemy połączeni z Universalnym Źródłem, Energią Bezwarunkowej Miłości. Rytuał energetyczny otwiera przede wszystkim nasze ciało fizyczne na działanie Reiki.

Co uzyskujemy poprzez pierwszy stopień reiki?

1. Osoba, która otrzymała inicjację, staje się kanałem reiki i może uzdrawiać siebie i innych.
2. Powstaje bariera ochronna uniemożliwiająca płynięcie naszej energii osobistej do uzdrawianej osoby i odwrotnie.
3. Wzmacnia się twoja osobista siła ochronna przed negatywnymi energiami.
4. Znacznie wzrasta wrażliwość na czucie energii.
5. Rozpoczyna się proces otwarcia trzeciego oka i uzyskania możliwości widzenia energii.
6. Wszystkie te właściwości są nam dane na zawsze. Nikt i nic nie zdoła ich nam odebrać.
7. Otrzymujesz na stałe dodatkowe źródło energii.

Co możesz jeszcze otrzymać w mojej Lini w czasie stopni rozszerzonych:


Stopień pierwszy rozszerzony.

W seminarium tym mogą uczestniczyć tylko osoby które posiadają inicjacje stopnia pierwszego reiki również od innych Mistrzów Reiki.

Nowa Moc i Siła, Nowe Czasy. Ścieszka Mistrza Energii.

To co otrzymacie w czasie stopni rozszerzonych,to specjalny transfer energii stworzony w ostatnich czasach przez ekspertów wykorzystania mocy, dla przyszłych mistrzów energii.

Przekaz jest tak skonstruowany, że będzie wnikał w Was wtedy, kiedy będziecie gotowi go przyjmować. Siła będzie przychodzić do Was wtedy, kiedy będziecie gotowi ją przyjąć.

Wartość tego co otrzymacie nie określajcie przed upływem minimum roku.
Chyba, że wcześniej zaczną przychodzić cuda w wasze życie.

To co otrzymacie na kolejnych stopniach rozszerzonych działa natychmiast w momencie inicjacji, aczkolwiek rozwinięcie tego daje dopiero pełny zakres możliwości przyszłego Mistrza Energii.

Pamiętajcie, że jedyne bariery w naszym życiu pochodzą tylko od nas.

Jedno z ważniejszych praw kosmicznych „Prawo Rezonansu” mówi, że nigdy nie przyciągniesz do siebie tego, czego nie ma w twojej energetyce.

Więc jak nie ma w twojej energetyce odpowiedniego poziomu jakiejś energii np. energii bogactwa (załóżmy – poziomu milionera, to nigdy nie staniesz się milionerem itd.)

Dlatego tak cenne jest branie odpowiednich inicjacji energetycznych.

Co to jest inicjacja? To właśnie wprowadzenie w twoją energetykę
„zaczynu” jakiejś energii, który pozwoli Ci uzyskać to co chcesz w swoim świecie fizycznym.

Żeby taki zaczyn energii pojawił się w Twojej energetyce bez inicjacji potrzeba kilkunastu inkarnacji.

W czasie seminarium stopienia pierwszego rozszerzonego otrzymasz następujące Techniki i Inicjacje.

1. Energia Rozwojowa.
Wspomaga i przyśpiesz rozwój w każdej dziedzinie twego życia.

2. Energia Mocy Dodanej.
Zwiększa kilkakrotnie twoją moc.

3. Energia długiego życia.
Do uzdrawiania i przedłużania życia.

4. Energia Wielkiego Podwójnego Szczęścia.
Bez tej energii nic się nam nie uda.

5. Energia Miłości.

6. Energia Bogactwa.
Zawiera w sobie energetykę Energii Mądrości, Talentu,
Pomocnych ludzi, Pieniężną.

7. Technika diagnozy energetycznej.
Dzięki niej będziecie mogli określić np. czy ktoś żyje.
Albo na jakie choroby choruje, czy są obecne duchy,
czy dana osoba jest chora psychicznie itp.

8. Alarm system.

9. Nauka wizualizacji.

10. Oczyszczanie krwi.

Drugi stopień reiki

W seminarium tym mogą uczestniczyć tylko osoby które posiadają inicjacje stopnia pierwszego reiki również od innych Mistrzów Reiki.

Po pewnym czasie doświadczeń z możliwościami pierwszego stopnia reiki narasta w nas pragnienie dalszego rozwoju. Czas potrzebny do osiągnięcia tej dojrzałości jest dla każdego z uczni indywidualny. U jednych pojawia się po miesiącu u innych po kilku a u niektórych po latach.
Czym się różni drugi stopień od pierwszego? Drugi stopień wprowadza nas w sferę myśli i ducha. Oprócz wzmocnienia przepływającego przez nas strumienia
Energii Reiki wraz z drugą inicjacją otrzymujemy do rąk potężne narzędzia, jakimi są święte symbole reiki.
Poznajemy i uczymy się je stosować. Nabywamy wiedzę o różnych technikach stosowania tych znaków przy uzdrawianiu na odległość oraz przy harmonizacji psychicznej (leczenie mentalne). Seminarium drugiego stopnia trwa dwa dni.

Symbole drugiego stopnia reiki.
W trakcie inicjacji drugiego stopnia uczniom przekazywane są trzy symbole. Są one znakami wywodzącymi się z universalnego prawa przesyłania energii przez Ducha.

1. Symbol pierwszy, zadaniem jego jest wzmacnianie strumienia Energii Reiki oraz pieczętowanie działania pozostałych dwóch. Używany jest też jako znak ochronny.
2. Symbol drugi, działa harmonizująco na płaszczyznę fizyczno-mentalną, usuwa blokady energetyczne i stosowany jest do energetycznego oczyszczania pomieszczeń i sytuacji.
3. Symbol trzeci, to znak czasu i przestrzeni, używany do uzdrawiania na odległość i pracy z pominięciem barier czasu i przestrzeni.

Możliwości drugiego stopnia reiki
Drugi stopień daje nam następujące możliwości:
wzmacnia strumień przepływającej energii reiki,
przeprowadzać harmonizację poziomu mentalnego,
uzdrawiać na odległość z pominięciem bariery czasu,
usuwać blokady energetyczne,
oczyszczanie i harmonizacja osób, pomieszczeń i sytuacji,
ochrona osób i przedmiotów,
energetyzacja (np. potraw i napojów),
niwelowanie złych wpływów żył wodnych
nawiązywanie bezpośredniego kontaktu ze swoim Wyższym Ja.

Stopień drugi rozszerzony.
W seminarium tym mogą uczestniczyć tylko osoby które posiadają inicjacje stopnia pierwszego rozszerzonego reiki w mojej linii.

W trakcie inicjacji drugiego stopnia rozszerzonego uczniom przekazywane są symbole do każdej otrzymanej inicjacji energii z pierwszego stopnia rozszerzonego. Oraz przekazywane są techniki pracy z tymi symbolami. Kilkakrotnie wzrasta ich wewnętrzna moc.

Trzeci stopień reiki (specjalny)
W seminarium tym mogą uczestniczyć tylko osoby które posiadają inicjacje stopnia pierwszego i drugiego reiki również od innych Mistrzów Reiki.

Seminarium przygotowujące do stopni Mistrza Uzdrowiciela i Mistrza Nauczyciela.
W trakcie przeprowadzanego rytuału trzeciego stopnia zostają otwarte mniejsze centra energetyczne oraz przekazywane zostają dodatkowe specjalistyczne symbole.

Przekazy Mistrzowskie:
Mistrza Energii,
Mogą ją otrzymać tylko uczniowie którzy przeszli inicjacje stopni rozszerzonych.
Mistrza Reiki Uzdrowiciela,
Mistrza Reiki Nauczyciela I i II stopnia,
Wielkiego Mistrza Reiki.
Wielkiego Mistrza Energii.
Stopnie te osiąga się podczas indywidualnych spotkań.
Mogą je otrzymać tylko uczniowie którzy otrzymali inicjacje stopnia Trzeciego (specjalnego).