Nazywamy się Marina Mockałło i Bogusław Artur, od 1999 r. tworzymy nierozłączny tandem. Razem pracujemy: uzdrawiamy, prowadzimy seminaria i warsztaty dla zainteresowanych i będących w potrzebie. Jesteśmy mistrzami bioenergoterapii.

Połączyło nas nie tylko uczucie, wzajemna fascynacja, ale także pasja, misja i wewnętrzne przekonanie, że niesienie pomocy ludziom w rozwiązywaniu ich problemów to nasze przeznaczenie.

Ciągle doskonalimy swoje umiejętności, czerpiąc z życiowych doświadczeń swoich i ludzi, którym niesiemy pomoc. Naszym priorytetem było i jest dążenie do PRAWDY i konsekwentne opowiadanie się po stronie ŚWIATŁA.

Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos – poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ta łacińska sentencja nie wspomina jednakże o świetle, bez którego prawda niestety nie potrafi w ciemności znaleźć właściwej drogi. Właśnie światło, szczególnie to wewnątrz człowieka, które kiedyś wygasło potrafimy ponownie rozpalić, a wtedy poznana prawda – chociażby nie przyjemna, prowadzi tylko w jednym kierunku – do uzdrowienia

Wypracowaliśmy własną, sprawdzoną metodę przy pomocy, której jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem oraz zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu.

Za nasz największy sukces uważamy wydobycie wielu ludzi z śmiertelnych zagrożeń (nowotwory, depresje, choroby autoagresji, uzależnienia) i pomoc w przywróceni im radości, ponownego skutecznego realizowania się i osiągania lepszej, jakości życia.

Nie tylko uzdrawiamy, ale też pomagamy w wielowymiarowym rozwoju osobistym.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE:
Warszawa +48 516 179 648
Katowice +48 603 676 351
Londyn#1 +44 7702 7957 15
Londyn#2 +44 7519 0464 32
Berlin +49 1520 85475 08
Konsultacje prowadzą Marina Mockałło i Bogusław Artur