Seminarium grupowego uwolnienia karmicznego-przebudzenia to jednorazowe seminarium, które pozwala na całkowite zrozumienie celu naszego istnienia, misji i inkarnacji na ziemi oraz przywrócenia utraconej prasiły, przerobienie przez uświadomienie naszej tak zwanej „negatywnej karmy”, to jest zrealizowanie planu naszej Duszy. Zakończenia cyklu karmicznego a rozpoczęcie ewolucyjnego (Pozytywna Karma).
Uczestnictwo w tym seminarium jest podstawą do uzdrowienia z każdej choroby i nieudanego losu.
Spotkanie zakończone jest rytuałem uwalniającym.

KORZYŚCI „UWOLNIENIA KARMICZNEGO-PRZEBUDZENIA”:

 • przerobienie w czasie warsztatu poprzez uświadomienie naszej lekcji karmicznej, co nas uwalnia od tak zwanej „negatywnej karmy”,
 • przywrócenie połączenia ze Stwórcą,
 • przywrócenie Boskiej ochrony, pomocy i prowadzenia,
 • odczyt i wyjaśnienie naszej indywidualnej misji życiowej,
 • indywidualne ustalenie najgłębszych praprzyczyn
  i korzeni wszelkich problemów każdego uczestnika z ich usunięciem,
 • przywrócenie siły życiowej i energii sprawczej z odzyskaniem prasiły,
 • indywidualna diagnoza potencjału zarabiania i losu,
 • uporządkowanie losu,
 • rozwiązywanie węzłów karmicznych,
 • uwolnienie od związków karmicznych,
 • uwolnienie od zobowiązań karmiczny,
  umów, złożonych obietnic, ślubów, przyrzeczeń,
 • uwolnienie od bytów astralnych, dusz błądzących i duchów,
 • uwolnienie od długów karmicznych,
 • uwolnienie od odpowiedzialności karmicznej,
 • odzyskanie radości, realizacji i lepszej jakości życia,
 • zdjęcie klątw, przekleństw rodowych,
 • oczyszczenie naczynia negatywnych emocji,
 • uwolnienie potencjału Duszy.

Seminarium jest jednodniowe.

Koszt 255 zł.


ZAPISY I INFORMACJE:

Warszawa +48 516 179 648

Katowice +48 603 676 351

Londyn#1 +44 7702 7957 15

Londyn#2 +44 7519 0464 32

Berlin +49 1520 8547 508