Nowe techniki, nowe energie, nowe technologie, dostępne każdemu aktywacje energii wyższych wymiarów, nieograniczone możliwości przyśpieszonego rozwoju ewolucyjnego, wzrostu potencjału, świadomości, wiedzy; zmiana budowy energetycznej, DNA, oczyszczenie organizmu na poziomie komórkowym, szybka poprawa zdrowia i przejście na poziom człowieka wyższych wymiarów z nieograniczonymi możliwościami.


SEMINARIUM#1

Wyższe wymiary – przestrzenie nieograniczonych możliwości”

 • Aktywacja połączenia z Boskimi Siłami i tworzenie stanów bazowych cz. 1.
 • program zakończenia ewolucji człowieka w trzecim wymiarze,
 • nowy program ewolucji, Boska Cywilizacja,
 • nowa wiedza z nowych źródeł,
 • nasz wpływ na zachodzące procesy,
 • jak radzić sobie z chorobą i problemami dnia codziennego przy pomocy nowej wiedzy,
 • inicjowanie i nastrojenie na Najwyższe Praźródło, aktywacja Energii Najwyższego Praźródła,
 • przestrzenie relacji z Boskimi Siłami,
 • nowa generalna Matryca Kosmosu,
 • nowa osobista boska matryca, zamiana matrycy trzywymiarowej na nieskończoną matrycę wyższych wymiarów,
 • połączenie w stan całościowy doświadczenia wszech żyć,
 • kryształowe przestrzenie nieograniczonych możliwości, inicjacja i nastrojenie na Kryształowe Energie,
 • kosmiczny czas wszechobecny, wyjaśnienia do czasu linearnego,
 • inicjacja wielowymiarowej kryształowej świadomości,
 • wolność od odpowiedzialności zbiorowej, sieci, połączenia, okołoziemskie pole zbiorowe, DNA ludzkości,
 • nowy model szybkiego uwolnienia z praprzyczyn chorób i negatywnych sytuacji losowych.

SEMINARIUM#2

Wyższe wymiary – przestrzenie nieograniczonych możliwości”

 • Aktywacja połączenia z Boskimi Siłami i tworzenie stanów bazowych. cz. 2.
 • Aktywacja Przestrzeni Serca.
 • Nowa wewnętrzna prawdziwa istota.
 • Energie przestrzeni Mistrzowskich.
 • Siatki krystaliczne różnego przeznaczenia.
 • Osobista komórka w systemie siatek i sieci krystalicznych.
 • Zamiana matrycy narodzeniowej.
 • System uwolnienia.
 • Uzdrowienie zdarzeń niedokonanych-wspólna praktyka uwolnienia energii.
 • Tworzenie Czystej Czaszy.
 • DNA: wielowymiarowa forma krystaliczna- aktywacja.

SEMINARIUM#3

Wyższe wymiary – przestrzenie nieograniczonych możliwości”

 • Omówienie
 • Kosmiczny czas wszechobecny.
 • Odzyskanie energii niespełnionych nadziei i planów oraz zasobów czasu.
 • Przestrzeń snu.
 • Nowa wewnętrzna prawdziwa istota, pożegnanie z ego.
 • Siatki świadomości kryształowej ludzkości
 • Siatki krystaliczne różnego przeznaczenia.
 • Osobista komórka w systemie siatek i sieci krystalicznych.
 • Odzyskanie elementów Duszy i Ducha
 • System uwolnienia
 • Matryca harmonizująca z otoczeniem

SEMINARIUM#4

Wyższe wymiary przestrzenie bezgranicznych możliwości.

 • Omówienie doświadczeń.
 • Aktywacja wielowymiarowej kryształowej świadomości.
 • Przestrzeń matryczna fizycznego zdrowia.
 • Zamiana matrycy narodzeniowej.
 • Nowa budowa energetyczna człowieka.
 • Praktyka usunięcie programów ciemności i piekła.
 • Harmonizacja tego, co zrobiliśmy.

SEMINARIUM#5

Wyższe wymiary przestrzenie bezgranicznych możliwości.

 • Matryca obfitości.
 • Struktura kostna

SEMINARIUM#6

Wyższe wymiary – Przestrzenie bezgranicznych możliwości.

 • Wejście w stan bazowy.
 • Aktywacja energii białego złota Galaktycznych Hatorów.
 • Praktyka równoważenia i harmonizacji.
 • Omówienie Energii Centralnego Słońca,
 • Aktywacja Energii Słońca.
 • Aktywacja Energii Księżyca omówienie,
 • Aktywacja Energii Księżyca.
 • Omówienie Energii Wenusjańskich,
 • Aktywacja Energii Wenusjańskich.
 • Energie nowej duchowości z Syriusza,
 • Aktywacja Energii Nowej Duchowości z Syriusza.