Zacznę od pytań, które każdy z nas zadawał sobie przynajmniej raz w życiu. Dlaczego chorujemy? Dlaczego cierpimy? Dlaczego jedni ludzie są szczęśliwi, zdrowi, żyją w dostatku, podczas gdy inni od urodzenia borykają się z problemami ze zdrowiem, nauką, związkami? Mówią, że chyba ktoś rzucił na nich jakąś klątwę. Czasem tak bywa, ale nie zawsze. Pewne jest to, że jakieś przyczyny stoją na przeszkodzie i uniemożliwiają nam życie pełnią życia. Korzystając z darów naszego Boga Ojca – szczęścia, radości, rozwoju, zdrowia, pracy dla siebie, swoich bliskich i na rzecz światła. Nasza metoda uzdrawiania, która ma nazwę „Medycyna Wielowymiarowa” pomaga usunąć te przeszkody.

Medycyna wielowymiarowa

Dlaczego taka nazwa? Ponieważ człowiek jest istotą wielowymiarową, czyli posiada nie tylko ciało fizyczne, a kilkanaście subtelnych ciał, które tworzą energetyczną obudowę ciała fizycznego. Wszystkie głębokie „przyczyny przyczyn” (chorób człowieka) są zapisane w tej subtelno – materialnej otoczce. Zapisy te stanowią zdumiewający Boski program komputerowy który jest zmieniany i uzupełniany nieprzerwanie i który uwzględnia również aktywności innych strumieni ewolucji: ludzi, aniołów, duchów żywiołów, elementami. Wiedza ta została przekazywana ludzkości przez wielu Wtajemniczonych, jasnowidzów, dużo z tego zostało udowodnione przez współczesnych badaczy, jak również przez doświadczenia współczesnej oficjalnej i alternatywnej medycyny. Znane są również metody likwidowania tych głębokich przyczyn chorób oraz wiele przypadków natychmiastowego uzdrawiania.

Zapewne chociaż raz każdemu nasuwało się pytanie dlaczego w niektórych przypadkach człowieka nie sposób wyleczyć do końca nawet przy zastosowaniu najdroższych środków, lekarstw, najnowocześniejszych zabiegów i urządzeń? A u innych ta sama choroba znika po krótkim leczeniu albo nawet samoistnie, znane są przypadki samouzdrawiania w najbardziej beznadziejnej sytuacji. Czy zachodzi tu ingerencja innych Sił, czy może nasza wiedza o człowieku jest wciąż ograniczona. Jeszcze kolejne pytanie, dlaczego coraz bardziej rozwijająca się medycyna nie może pochwalić się zauważalnymi sukcesami w uzdrawianiu? Na to daje odpowiedź autorka systemu uzdrawiania „Wielowymiarowa Medycyna”. Ponieważ nie można organizmu dzielić na drobne części i oddziaływać na każdą jego część. Nie istnieje poszczególny, osobny chory organ. Choruje cały organizm, który stanowi niesamowity, złożony system – podobny do systemu komputerowego. Bezcenna spuścizna wszystkich religii świata oraz pracy ezoteryków i jasnowidzących dała nam opis nie tylko wielowymiarowej struktury człowieka (ciało fizyczne, dusza, duch), lecz i światów subtelno – materialnych, otaczających człowieka i aktywnie na niego oddziaływujących. Na przykład – inwazja wrogich energoinformacyjnych struktur w ciała energetyczne człowieka, posiadające mnóstwo psychicznych i psychosomatycznych schorzeń, poczynając od depresji, kończąc na opętaniach. Jednocześnie te negatywne energoinformacjne struktury powstają w samym człowieku pod wpływem jego własnych negatywnych myśli, negatywnego postępowania, nałogów (w chrześcijańskiej terminologii nazywanych grzechami).

W starożytnych ezoterycznych szkołach Wschodu i Zachodu choroby właśnie traktowane były jako uszkodzenie ciał subtelnych człowieka na skutek inwazji wrogich, obcych struktur energoinformacyjnych z otaczających człowieka subtelnych światów. Czyli, powtarzając jeszcze raz – człowiek jest wielowymiarowy, zbudowany z tzw. ciał subtelnych, za pośrednictwem których może współoddziałowywać ze Wszechświatem.

Człowiek jako makrokosmos

Druga, niemniej ważną zasadą, która również leży u podstawy naszej metody uzdrawiania, jest przedstawienie człowieka jako makrokosmosu (Wszechświata). Z tym wiąże się najważniejsza zasada bezpiecznego funkcjonowania człowieka (bez chorób, nieszczęść biedy, samotności). Człowiek, każda jego komórka i każde ciało subtelne będące odzwierciedleniem Wszechświata, podlega wszystkim jej prawom. Te prawa kosmiczne zostały wygłoszone jeszcze kilkatysiącleci przed Chrystusem – przed Hermesa Trysmegista.

Główne, najbardziej znane, to prawo odzwierciedlenia Wszechświata w wielowymiarowej budowie człowieka, które brzmi: „jak na górze, tak i na dole, jak na dole, tak i na górze.”
Pozostałe prawo kosmiczne, wyryte przez Hermesa Trysmegistę, stosowane zarówno do Wszechświata, jak i do człowieka, brzmią: „Wszystko jest myślą”. Wszechświat przejawia umysł, który nazywamy Duchem Świętym. Materia stanowi przejaw umysłu (myśli) Wszechświata. Czyli – wniosek – cały organizm człowieka, na wszystkich poziomach jest kierowany przez świadomość (umysł), który jest odbiciem umysłu Wszechświata.
Kolejna zasada, to zasada wibracji – wszystko wibruje, wszystko promieniuje. Wszystkie 7 ciał subtelnych człowieka to 7 poziomów wibracji i każdy poziom współdziała z odpowiednim poziomem Wszechświata.
Następne prawo, to prawo polaryzacji, które mówi, że wszystko w przyrodzie jest spolaryzowane: ciepło i zimno, światło i ciemność.
Prawo rytmu
Prawo przyczynowości. Każda przyczyna ma skutek, każdy skutek ma przyczynę, czyli każda choroba ma swoją głęboką przyczynę i sama może być następną głęboką przyczynę. W świetle tego prawa możemy teraz zrozumieć, że to, że kogoś prześladują nieszczęścia, pech, choroby, lub też ktoś przez całe życie pozostaje szczęściarzem, w czepku urodzonym, i nie tylko on, ale i jego dzieci – ma swoją przyczynę.
Prawo dualności – istnienie aktywnych i pasywnych pierwiastków.
Fenomen uzdrawiania

I wreszcie – trzecia cegiełka, z której składa się „Wielowymiarowa Medycyna” to fenomen uzdrawiania,w wielu przypadkach ze skutkiem błyskawicznego wyleczenia wielu trudnych chorób. W ciągu tysiącleci ten fenomen uzdrawiania stanowił sferę zastrzeżonej wiedzy tajemnej pozostawionej w zapisach przechowywanych w klasztorach Tybetu, Indii i Chin. Co było w tej wiedzy wyjątkowego, czego do tej pory brakuje medycynie oficjalnej?

Przyczyny chorób były rozpoznawane jako rezultat uszkodzenia subtelnych ciał człowieka na skutek inwazji różnego rodzaju istot energetycznych ze świata subtelno – materialnego otaczającego człowieka lub jako rezultat powstawania istot energetycznych wewnątrz samego człowieka na skutek jego własnych nałogów (grzechów). Uzdrowienia człowieka polegały na odesłaniu tych istot energetycznych w ich równoległe światy. Najczęściej wiązało się to z wprowadzeniem pacjenta w odmienny stan świadomości. Twórca tej metody proponuje inną drogę uzdrawiania bez wykorzystywania technik wprowadzających w odmienny stan świadomości, który nie zawsze jest korzystny i bezpieczny dla pacjenta. Polega on na odczytywaniu informacji przebywającej w podświadomości w postaci zapisów holograficznych o stanie organizmu i praprzyczynach powstawania chorób oraz innych zaburzeń w życiu człowieka ze wszystkich inkarnacjach metodą radiestezyjną (biolokacji).

Likwidujemy te zapisy poprzez specjalne, tworzone diagramy, które transmutują destrukcyjne, wrogie nam wibracje. Tutaj wykorzystywana właściwości tworzenia pól torsyjnych przez rożne znaki i figury Boskiej Geometrii. W ogóle cały system (samo)diagnozowania i (samo)uzdrawiania proponowany w „Wielowymiarowej Medycynie” bazuje na wykorzystywaniu unikalnych właściwości pól torsyjnych człowieka wykrytych przez G. Szipowa. (O tym dokładniej napisane jest w książce L. G. Puczko „Medycyna Wielowymiarowa”, tłumaczonej i przygotowywanej przez nas do wydania, która stworzyła tę unikalną metodę, a my włączyliśmy ją do swoich metod uzdrawiania i zmiany losu człowieka i pracujemy z tym już około 3 lat. Metoda jest prosta , jak wszystko, co genialne, dostępna każdemu. Według L. Puczko wszystkie praprzyczyny wywołujące patologie organizmu i całego życia człowieka, można podzielić na 3 grupy:

negatywne energoinformacyjne oddziaływanie w postaci negatywnych programów, (nazywanych klątwami, złym okiem, przekleństwami) czarnomagicznych energetycznych struktur o najróżniejszym kształcie (spirala, kula, piramida, torus,), wielowymiarowych sterujących energoinformacyjnych struktur, wysyłanych przez innych ludzi jak również oddziaływania negatywnych istot (astralne, mentalne, auralne istoty i duchy).
negatywne wewnętrzne energoinformacyjne oddziaływania zapisów w postaci hologramów negatywnych psychofizycznych stanów człowieka, które powstają w ciągu całego życia, wszystkich wcieleń i są przechowywane w podświadomości (nazywamy je ingramami).
negatywne oddziaływania promieniowania przebywających w organizmie człowieka wirusów, bakterii, grzybów itp., jak również eterycznych, mentalnych, astralnych infekcji i istot eterycznych.
Likwidacją tych przyczyn za pomocą diagramów usuwa również inne skutki – choroby i niepowodzenia życiowe. Każda tragedia życiowa ma swoją przyczynę, którą trzeba odnaleźć i zlikwidować. Skutki znikają błyskawicznie. Zdjęte czarnomagiczne programy niszczenia powodują, że w ciągu kilku dni właściciel firmy podpisuje kilka tak korzystnych umów, że ciągle borykająca się z problemami firma natychmiast wychodzi na prostą. Niszczona przez długi czas osoba odzyskuje siły do życia (czyli ukradzioną energię), i zwalcza chorobę. Przykładów jest wiele, zresztą każdy nasz pacjent ma swoją historię: kapitan żeglugi zmuszony przez duchy do opuszczenia statku, dobra studentka, która rzuciła studia, bo nagle przestała cokolwiek rozumieć i straciła chęci do życia, szybko znikająca choroba nowotworowa. Skutki znikają czasami błyskawicznie – pod jednym warunkiem: gdy przyczyna problemu zostaje odnaleziona, a pacjent ją zrozumie, zaakceptuje i przepracuje, czyli zmieni się ( przynajmniej postanowi dążyć do zmiany). Nie jest możliwe zmienić swoje życie ( a o tym wszyscy marzymy ) bez zmiany siebie. Po przez diagramy są zdejmowane programy niszczenia, czarno magiczne struktury, węzły karmiczne, karmiczne ingramy, nawet klątwy rodowe. Lecz gdy w dalszym ciągu oczerniamy innych, osądzamy, nienawidzimy, zabieramy innym energię czyli tworzymy w ten sposób nowe długi karmiczne, problemy powracają z większą siłą. Nie mówiąc już o tym że obecne czasy wymagają od człowieka szybkich zmian, przypominają ciągle o tym nam Władcy Karmy. W polu świadomości każdej istoty która teraz przechodzi swój rozwój ewolucyjny w różnych sferach planety, zostały skierowane energie o wysokich częstotliwościach. Świadczą o tym pomiary częstotliwości Ziemi (pola Szumana). W tym wypadku gdy świadomość jednostki jest skostniała, usztywniona z wibracjami w jej strukturach energetycznych odpowiadającymi niskim inwolucyjnym poziomom istnienia taka osoba nie wytrzyma podwyższonego stanu wibracji na skutek czego zachodzi u niej błyskawiczna degradacja, destrukcja i wyrzucanie jej z programu 6 rasy jako niezdolnej do funkcjonowania w tych warunkach.

Na przykładzie pokażę, jak ważne jest odnalezienie przyczyny. Młoda dziewczyna musiała odejść z I roku studiów z powodu niezrozumiałej choroby, o której lekarze nie mogli nic powiedzieć. Nie wychodziła z domu, nie mogła nic jeść (oprócz kaszek i przetartych zupek), bardzo źle się czuła. Jej mama zostawiła pracę i praktycznie od kilku lat nie wychodziła z domu, przez cały czas opiekując się córką. Przyczyna, jak nam się wydawało, była prosta – oddziaływania na dziewczynkę satanistycznej sekty, do której należały koleżanki z klasy. I chociaż wszystkie przyczyny w postaci programów czarno magicznych wysyłanych do dziewczynki zostały usunięte, jak również usunęliśmy jej własne karmiczne zapisy – zajmowała się czarną magią w poprzednich wcieleniach, struktury wielowymiarowe wciąż znajdowały się w jej aurze, powodując cierpienia.

Dopiero wtedy, gdy nasz Nauczyciel Duchowy pomógł nam, kierując uwagę na matkę dziewczynki, rozwiązaliśmy problem. Okazało się, że mama w poprzednim wcieleniu popełniła samobójstwo, zostawiając chore dziecko. W tym wcieleniu walczy o zdrowie tego dziecka, i tylko po ustaleniu tej przyczyny i wymazaniu karmicznego ingramu (zapisu), dziewczyna wyzdrowiała.

W taki sposób można pomóc sobie i innym. Metoda jest prosta, chociaż by osiągnąć w niej mistrzostwo, trzeba włożyć trochę pracy w jej opanowanie.

Pierwsza książka „Medycyna wielowymiarowa” ukaże się na początku 2008 roku nakładem wydawnictwa „TAO – Universum”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *